Formy inwestowania w złoto

Jeśli planujemy zakupić złoto, które traktować chcemy jako formę inwestycji lub lokowania oszczędności, do wyboru mamy tak naprawdę dwie podstawowe formy sprzedaży tego drogocennego kruszcu. Złoto można bowiem zakupić w […]