Notowania cen surowców

Dla inwestorów lokujących swoje środki na giełdzie, bardzo istotnym wskaźnikiem pozwalającym ocenić trendy rynkowe są wykresy obrazujące zmiany kursów poszczególnych pozycji. Przykładowo uncja srebra może zmieniać swoją cenę bardzo dynamicznie, na przestrzeni krótkich okresów czasu. Opisano to dokładniej na tej stronie – uncja srebra.

Każda inwestycja w surowce mineralne lub inne instrumenty giełdowe, wiąże się z ryzykiem straty. Wiedzieć muszą o tym wszyscy, którzy mają zamiar rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem w surowce.